Bericht über die Verlegung der ausgewiesenen Jüdinnen und Juden auf ein anderes Schiff

Metadaten

Transkription

 1. Deutsch
 2. Slowakisch

Geschehnisse in Österreich.

An das Präsidium des Innenministeriums

In  Prag.

In Ergänzung zur telefonischen Nachricht vom 4. Mai 1938 an Herrn Sektionsrat Dr Matejka wird nach Meldung der Bezirksbehörde in Sommerein weiterhin folgendes gemeldet:

Am 4. Mai 1938 nachmittags führte das Motorboot Prinz "Andrej" ein griechisches Schleppschiff ein, das die Aufschrift "Leartis" trägt und nicht beflaggt ist, zwar kleiner, aber für die Unterbringung der jüdischen Emigranten bequemer als das ursprüngliche französische Schleppschiff. Die Juden wurden von dem französischen Schiff auf das Schiff „Leartis“ verlegt. Dann kehrte das Motorboot mit dem alten französischen Schleppboot nach Pressburg zurück. Das neue Schleppschiff, auf dem die jüdischen Flüchtlinge nun untergebracht sind, wurde am selben Ort am ungarischen Ufer verankert, wo sich das französische Schiff befand.

Dazu teilte die Flussschifffahrtsbehörde in Pressburg /Ing. Karlický/ mit, dass das französische Schleppschiff "Guyenne", auf dem die jüdischen Flüchtlinge ursprünglich untergebracht waren, nach dem Bericht der Flussschifffahrtsbehörde zurück nach Pressburg gezogen wurde und nun leer im Winterhafen verankert liegt.

Weiterhin teilte er mit, dass das Schiff "Leartis" der französischen Schifffahrtsgesellschaft SSND gehört. Der Direktor dieser Schifffahrtsgesellschaft versprach der Flussschifffahrtsbehörde in Pressburg, dass er das Schiff "Leartis" am ungarischen Ufer verankert lässt und dass mit diesem Schiff nichts ohne das Wissen der Flussschifffahrtsbehörde unternommen wird.

Für den Landespräsidenten:

[Unterschrift]

Udalosti v Rakúsku.

Prezídiu ministerstva vnútra

Prahe .

K telefonickej zpráve podanej dňa 4.mája 1938 pánu odborovému radcovi Dr Matejkovi sa oznamuje podľa hlásenia okresného úraduŠamoríne ďalej toto:

Dňa 4.mája 1938 odpoludnia doviezla motorová loď princ "Andrej" grécku vlečnú loď, ktorá má nápis "Leartis" a je bez vlajky, menšia síce, ale pre ubytovanie židovských emigrantov pohodlnejšia ako pôvodná francúzska vlečná loď. Židiafrancúzskej lodi boli preložení do lodi "Leartis". Potom sa motorový čln so starým francúzskym vlečným člnom vrátil smerom k Bratislave. Nová vlečná loď, na ktorej teraz sú židovskí uprchlíci ubytovaní, bola prikotvená na tom istom mieste pri maďarskom brehu, kde bola loď francúzska.

K tomu poriečny plavebný úrad v Bratislave /Ing. Karlický/ sdelil, že francúzska vlečná loď "Guyenne", na ktorej povodne židovskí uprchlíci boli ubytovaní, bola podľa hlásenia poriečneho plavebného úradu pritiahnutá zpät do Bratislavy a je teraz prikotvená prázdna v zimnom prístave.

D‘alej sdelil, že loď "Leartis" patrí francúzskej plavebnej spoločnosti SSND. Riaditeľ tejto plavebnej spoločnosti slúbil poriečnemu plavebnému úradu v Bratislave, že loď "Leartis" nechá prikotvenú u maďarského brehu a že bez vedomia poriečneho plavebného úradu sa s touto loďou nič nepodnikne.

Za krajinského prezidenta:

[podpis]

Quellenverweise

 • Updated 10 months ago
The Czech lands (Bohemia, Moravia and Czech Silesia) were part of the Habsburg monarchy until the First World War, and of the Czechoslovak Republic between 1918 and 1938. Following the Munich Agreement in September 1938, the territories along the German and Austrian frontier were annexed by Germany (and a small part of Silesia by Poland). Most of these areas were reorganized as the Reichsgau Sudetenland, while areas in the West and South were attached to neighboring German Gaue. After these terr...

Národní archiv

 • Státní ústřední archiv
 • NA
 • The National Archives
 • Czechia
 • Archivní 2257/4
 • Praha 4 - Chodovec
 • Updated 10 months ago

Ministerstvo vnitra I., Praha

 • Ministry of Interior I., Prague
 • NAD 1075
 • Národní archiv
 • 1075
 • English
 • The fonds consists out of 2147...
 • Updated 8 years ago
Documents of this fonds illustrate the broad scope of the agenda of the Ministry of Interior. It included, apart from the security and administrative matters, also minority and language issues, citizenship, population register, press and censorship issues, and also the agenda of the then non-existing Ministry of Social Welfare. The most valuable documents can be found mainly in the presidial part the fonds, where the events of the period can be studied from the situation reports of district and...