50 Flüchtlinge aus Österreich zu uns geschmuggelt, Presseartikel der Pondělní list

Metadaten

zoom_in
1

Transkription

  1. Deutsch
  2. Tschechisch

insert_drive_file
Text von Seite1
50 Flüchtlinge aus Österreich zu uns geschmuggelt

Oder ist es eine klug erdachte Geschichte?

as.- Am Sonntagmorgen tauchten in Theben, das über den Fluss March an das ehemalige Österreich grenzt, über 50 Flüchtlinge aus Österreich auf. Sie gaben an, von SA-Angehörigen in der Nacht heimlich über den Fluss auf unser Gebiet transportiert worden zu sein. Die Gendarmerie, der der Fall einigermaßen seltsam vorkam, verständigte augenblicklich die Pressburger Polizei, welche die unwillkommenen Gäste mit Autobussen nach Pressburg abtransportierte. Vorläufig sind sie in der Schubstation untergebracht. Nach ihren Erzählungen können und wollen sie nicht nach Österreich zurückkehren. Angeblich mussten sie den SA-Männern eine Erklärung unterschreiben, dass sie im Fall einer Rückkehr die allerstrengste Strafe erwartet. Der gesamte Fall wird untersucht, ob die Geschichte nicht etwa erfunden ist und ob die Menschen nicht vielleicht mit Hilfe von Schmugglern zu uns gekommen sind, deren Gewerbe an den Grenzen derzeit floriert.

insert_drive_file
Text von Seite1

Propašovali nám z Rakouska 50 uprchlíků

Nebo chytře vymyšlená historie?

as.- V neděli ráno objevilo se v Děvíně, jenž přes řeku Moravu sousedí s býv. Rakouskem přes 50 uprchlíků z Rakouska. Udali, že v noci je příslušníci SA tajně dopravili přes řeku na naše území. Četnictvo, kterému byl případ dosti podivný, vyrozumělo okažitě bratislavskou policii, která nevítané hosty převezla autobusy do Bratislavy. Prozatím jsou umístěni v hnanecké stanici. Podle jejich vyprávění nemohou a nechtějí se zpět do Rakouska vrátit. Musili prý SA-Mannům podepsati prohlášení, že v případě návratu je očekává ten nejpřísnější trest. Celý případ se vyšetřuje, zda snad historka není vymyšlena a zda se snad k nám nedostali pomocí pašeráků lidí, kterážto živnost nyní je na hranicích v rozkvětu.