Unerlaubte Beschäftigung österreichischer Flüchtlinge, Presseartikel der Národní politika

Metadaten

zoom_in
1

Transkription

  1. Deutsch
  2. Tschechisch
insert_drive_file
Text von Seite1

Unerlaubte Beschäftigung österreichischer Flüchtlinge.

Arbeiter fordern Einschreiten der Behörden.

Die Schließung der österreichischen Grenzen für die dortigen Staatsangehörigen, vornehmlich jüdischen Glaubens, hat viele der verfolgten Personen offensichtlich nicht an der Flucht gehindert. Sie fliehen vornehmlich in der Nacht über den Fluss March, in dem Grenzabschnitt, wo der Schmuggel verschiedenster Art schon immer florierte. Mit Hilfe von Autoreifen durchschwimmen sie mit Leichtigkeit den Fluss und finden dann nicht nur Unterkunft, sondern auch Beschäftigung bei Gutsherren, Händlern und anderen Unternehmern gleichen Glaubens. Dies geschieht zum Schaden der heimischen Beschäftigten, die entlassen werden. Auf einem Hof bei Malacky versuchte ein Gutsherr gleich 4 Flüchtlinge anstelle heimischer Leute zu beschäftigen. Dies weckte den Widerstand der betroffenen weiteren Arbeiter, die ein Einschreiten der Behörden verlangen, denn dieses Vorgehen widerspricht offensichtlich den Vorschriften über die Beschäftigung von Ausländern. Weil es in diesem Grenzgebiet viele solcher Fälle gibt, wird ein entschiedenes Eingreifen vorbereitet, das sowohl im Interesse der Einhaltung der Vorschriften als auch im Interesse des Friedens der heimischen Bevölkerung liegt. -vh.

Nedovolené zaměstnávání rakouských uprchlíků.

Dělníci žádají, aby úřady zakročily.

Uzavření rakouských hranic pro tamní příslušníky, hlavně židovského vyznání, nezabránilo ovšem mnoha postiženým osobám v útěku. Prchají hlavně v noci přes řeku Moravu, v hraničním úseku, kde vždy kvetlo podloudnictví nejrůznějšího druhu. Pomocí automobilových pneumatik snadno přeplavou řeku a nacházejí pak nejen útule, ale i zaměstnání u statkářů, obchodníků a jiných podnikatelů - souvěrců. Je to na újmu domácích zaměstnanců, kteří jsou propouštěni. Na jednom statku u Malacek se pokusil statkář zaměstnati hned 4 uprchlíky místo domácích lidí. Vzbudilo to odpor postižených ostatních dělníků, kteří se domáhají zakročení úřadů, neboť toto jednání zřejmě odporuje předpisům o zaměstnávání cizinců. Poněvadž v tomto pohraničním kraji je mnoho takových případů, připravuje se rázné zakročení jak v zájmu dodržování předpisů, tak i v zájmu klidu domácího obyvatelstva. -vh.