Illegale Ankunft von Käthe Bloch am Flughafen Prag-Ruzyně

Metadaten

Transkription

 1. Deutsch
 2. Tschechisch

Die Gendarmerie-Station Ruzyně-Flughafen hat mit einem Schreiben hierher vom 22. VIII. 1938 das Folgende gemeldet:

Am 22. VIII. 1938 flog mit der Mittagsmaschine aus Wien auf den staatlichen öffentlichen Flußghafen Prag in Ruzyně Käthe Bloch ein, geboren am 26. 9. 1893 in Prossnitz, heimatberechtigt in Wien, wohnhaft in Wien, Kaufmannsgattin, hat einen österreichischen Reisepass Nummer A199/163 vom 8. IV. 1931 und mit Verlängerung gültig bis zum 6. V. 1941, die keine Empfehlung zum Eintritt in die ČSR hatte, jedoch bei der Passkontrolle eine Karte für einen weiteren Flug aus Prag nach Brüssel vorlegte, den sie am 20. VIII. 1938 um 15 Uhr mit einem Flug aus Prag mit einem Flugzeug de ČSR der staatlichen tschechoslowakischen Aerolinie antreten wollte.

Zugleich mit der Bloch flog auch der österreichische Staatsangehörige Rudolf Anzenhofer ein, wohnhaft in Praha II. Vodičkova 20., der sich hier schon längere Zeit aufhält.

Die Bloch flog um 12 Uhr ein und weil das Flugzeug nach Brüssel erst um 15 Uhr abflog und Anzenhofer die Bloch nach Prag bringen wollte, bat die Bloch um die Erlaubnis nach Prag fahren zu dürfen, wobei sie ihr Gepäck am Flughafen Ruzyně bei der Fluggesellschaft zurückließ und ihren Reisepass bei der Passkontrolle als Pfand in Verwahrung ließ.

Um 15. Uhr am 20. VIII. 1938 fand sich die Bloch jedoch nicht zum Abflug nach Brüssel ein, ließ ihre Karte verfallen, und am 21. VIII. 1938 telefonierte Dr. Hammerschlag , Assistenzarzt des Sanatoriums Gottlieb, in Prag XII. Londýnská 72, [und] teilte mit, dass die Bloch dort nach einer starken nervlichen Zerrüttung behandelt wird. Die Behandlung dauert angeblich mehrere Tage.

Zusätzlich wurde von der hiesigen Station ermittelt, dass die Bloch, obwohl sie die Karte schon in Wien gekauft hatte, ihren Platz bei der tschechoslowakischen AEROLINE überhaupt nicht storniert hat, und daraus ist ersichtlich, dass das gesamte Handeln der Käthe Bloch nur darauf abzielte, illegal in das hiesige Staatsgebiet zu gelangen, vielleicht auch mittels Begehung einer Straftat.

Laut der dem Reisepass beigefügten Valutenbestätigung hat die Bloch nur 10 RM bei sich und deshalb steht zu befürchten, dass diese Ausländerin dem hiesigen Staat zur Last fallen wird. Ich füge dem Schreiben den Reisepass der Bloch bei, der für das weitere Verfahren hier hinterlegt wurde.

Die Bloch , die in der Zwischenzeit aus dem Sanatoriums DR Gottlieb entlassen wurde[,] wurde vom Polizeiarzt DR Teplý untersucht, der bei ihr keinerlei ernsthafte Erkrankung feststellen konnte, die den weiteren Reiseantritt verhindern würde, sondern lediglich eine Zerrüttung mittleren Grades, bedingt durch die äußeren Umstände während des Aufenthalts in Wien.

Durch die hiesige Behörde wurde sie am 10. September 1938 der Gendarmerie-Station Ruzyně-Flughafen mit der Auflage übergeben, ihre Abreise aus der ČSR, in die sie illegal gelangt ist, zu beaufsichtigen.

Laut Bericht der Gendarmerie-Station Ruzyně-Flughafen vom 10. 9. 1938 ist die Bloch nach Holland abgeflogen, nachdem sie sich ein holländisches Visum für ihren gültigen österreichischen Reisepass besorgt hat.

Ich erstatte darüber Bericht im Bezug auf die dortige telefonische Anweisung vom 9. September 1938.

Četnická stanice Ruzyně-Letiště oznámila sem přípisem ze dne 22. VIII. 1938 toto:

Dne 20. VIII. 1938 přiletěla létadlem o poledni od Vídně na státní veřejné letiště Praha v Ruzyni Käthe Blochová, 26. 9. 1893 v Prossnitz narozená, do Vídně příslušná, bytem ve Vídni, manželka obchodníka, má rakouský cestovní pas číslo A199/163 ze dne 8. IV. 1931 a s prodloužením platný do 6. V. 1941, která neměla doporučení ku vstupu do ČSR., avšak při pasové kontrole, předložila jízdenku pro další let z Prahy do Bruselu, který chtěla uskutečniti dne 20. VIII. 1938 odletem z Prahy o 15. hod. létadlem ČSR. československých státních Aerolinií.

S Blochovou přiletěl současně rakouský příslušník Rudolf Anzenhofer, bytem Praha II. Vodičkova 20., který se zde zdržuje již delší dobu.

Blochová přiletěla o 12. hod. a ježto letadlo na Brusel letělo až o 15. hod. a Anzenhofer chtěl dovésti Blochovou do Prahy, prosila Blochová, aby jí bylo dovoleno jeti do Prahy, při čemž si nechala svoje zavazadla na letišti v Ruzyni u letecké společnosti a svůj cestovní pas nechala jako záruku u pasové kontroly v úschově.

O 15. hod. dne 20. VIII. 1938 se však Blochová k odletu do Bruselu nedostavila, nechala svůj lístek propadnouti, a dne 21. VIII. 1938 telefonoval Dr. Hammerschlag, asistenční lékař sanatoria Gottlieba, v Praze XII. Londýnská 72, sdělil, že Blochová jest tam pro silné nervové rozrušení léčena. Léčba prý potrvá několik dní.

Dodatečně bylo zdejší stanicí zjištěno, že Blochová si vůbec u československých AEROLINIÍ, ačkoliv měla lístek již ve Vídni zakoupený, místo nezamluvila a jest z toho vidno, že celé jednání Käthe Blochové směřovalo jen k tomu, aby se illegálně dostala na zdejší státní území, třeba i spáchaním trestného činu. Podle valutového potvrzení připojeného k cestovnímu pasu, má Blochová u sebe pouze 10 RM a stává proto obava, že tato cizinka zdejšímu státu připadne na obtíž. Ke spisu současně připojuji cestovní pas Blochové zde zanechaný k dalšímu řízení.

Blochová, která byla mezi tím propouštěna ze sanatoria DRa Gottlieba, vyšetřena byla policejním lékařem DRem Teplým, který na ní neshledal žádnou těžkou chorobu, která by znemožňovala další nastoupení cesty, nýbrž pouze rozrušení středního stupně podmíněné zevními okolnostmi za pobytu ve Vídni.

Zdejším úřadem předána byla dne 10. září 1938 četnické stanici Ruzyně-Letiště s tím, aby bylo dohlednuto, aby ČSR, kamž illegálně přijela, opustila.

Dle zprávy četnické stanice Ruzyně-letiště ze dne 10. 9. 1938 odletěla Blochová do Holandska, když si byla před tím opatřila holandské visum na svůj platný rakouský cestovní pas.

O tom podávám zprávu vzhledem k tamnímu telefonickému příkazu ze dne 9. září 1938.

Za policejního presidenta:

1Note 1 : podpis nečitelný

Na vědomí, ad acta.

Dne 3. listop. 1938.

Kodítko

Quellenverweise

 • Updated 3 years ago
The Czech lands (Bohemia, Moravia and Czech Silesia) were part of the Habsburg monarchy until the First World War, and of the Czechoslovak Republic between 1918 and 1938. Following the Munich Agreement in September 1938, the territories along the German and Austrian frontier were annexed by Germany (and a small part of Silesia by Poland). Most of these areas were reorganized as the Reichsgau Sudetenland, while areas in the West and South were attached to neighboring German Gaue. After these terr...

Národní archiv

 • Státní ústřední archiv
 • NA
 • The National Archives
 • Czechia
 • Archivní 2257/4
 • Praha 4 - Chodovec
 • Updated 3 years ago

Ministerstvo vnitra I., Praha

 • Ministry of Interior I., Prague
 • NAD 1075
 • Národní archiv
 • 1075
 • English
 • The fonds consists out of 2147...
 • Updated 7 years ago
Documents of this fonds illustrate the broad scope of the agenda of the Ministry of Interior. It included, apart from the security and administrative matters, also minority and language issues, citizenship, population register, press and censorship issues, and also the agenda of the then non-existing Ministry of Social Welfare. The most valuable documents can be found mainly in the presidial part the fonds, where the events of the period can be studied from the situation reports of district and...